به نیاز تهران خوش آمدید

صنعت

تازه های صنعت

اینکونل-فولاد ضد خوردگی- فولاد مقاوم بالا-ضد اسید

اینکونل-فولاد ضد خوردگی- فولاد مقاوم بالا-ضد اسید

تهران ۱۴ ساعت قبل
لوله استیل – لوله استنلس استیل – انواع لوله استیل

لوله استیل – لوله استنلس استیل – انواع لوله استیل

تهران ۱۴ ساعت قبل
ورق استیل-فولاد زنگ نزن-ورق استنلس استیل

ورق استیل-فولاد زنگ نزن-ورق استنلس استیل

تهران ۱۴ ساعت قبل
فولاد 5920-فولاد 18CRNI8-میلگرد سمانته

فولاد ۵۹۲۰-فولاد ۱۸CRNI۸-میلگرد سمانته

تهران ۱۵ ساعت قبل
فولاد 2510-میلگرد 2510-تسمه 2510-فولاد ابزار برشی

فولاد ۲۵۱۰-میلگرد ۲۵۱۰-تسمه ۲۵۱۰-فولاد ابزار برشی

تهران ۱۵ ساعت قبل
فولاد 2542-میلگرد 2542-تسمه 2542

فولاد ۲۵۴۲-میلگرد ۲۵۴۲-تسمه ۲۵۴۲

تهران ۱۵ ساعت قبل
فولاد 8070-میلگرد 8070-فولاد حرارتی

فولاد ۸۰۷۰-میلگرد ۸۰۷۰-فولاد حرارتی

تهران ۱۵ ساعت قبل
فولاد 7034-تسمه 7034- فولاد حرارتی

فولاد ۷۰۳۴-تسمه ۷۰۳۴- فولاد حرارتی

تهران ۱۵ ساعت قبل
فولاد 7139-میلگرد 7139-میلگرد سمانته -فولاد 5117

فولاد ۷۱۳۹-میلگرد ۷۱۳۹-میلگرد سمانته -فولاد ۵۱۱۷

تهران ۱۵ ساعت قبل
فولاد کروم دار-فولاد ضد سایش-فولاد ضد خوردگی

فولاد کروم دار-فولاد ضد سایش-فولاد ضد خوردگی

تهران ۱۵ ساعت قبل
فولاد 7218-میلگرد 7218-گرد 7218-فولاد کم آلیاژ-CM3

فولاد ۷۲۱۸-میلگرد ۷۲۱۸-گرد ۷۲۱۸-فولاد کم آلیاژ-CM۳

تهران ۱۵ ساعت قبل
فولاد 7220-میلگرد 7220-فولاد ساختمانی -فولاد کربنی

فولاد ۷۲۲۰-میلگرد ۷۲۲۰-فولاد ساختمانی -فولاد کربنی

تهران ۱۵ ساعت قبل
فولاد نیتراته-فولاد نیتراته8509-فولاد 8509

فولاد نیتراته-فولاد نیتراته۸۵۰۹-فولاد ۸۵۰۹

تهران ۱۵ ساعت قبل
فولاد نسوز –ورق نسوز-فولاد 4148-فولاد ضد سایش

فولاد نسوز –ورق نسوز-فولاد ۴۱۴۸-فولاد ضد سایش

تهران ۱۵ ساعت قبل
فولاد 6511-میلگرد 6511-فولاد VCN100

فولاد ۶۵۱۱-میلگرد ۶۵۱۱-فولاد VCN۱۰۰

تهران ۱۵ ساعت قبل
Hardox steel- هاردوکس-ضد خوردگی-ورق حرارتی

Hardox steel- هاردوکس-ضد خوردگی-ورق حرارتی

تهران ۱۵ ساعت قبل
فولاد سپری-سپری فلزی-سپری پرسی-سپری فابریک

فولاد سپری-سپری فلزی-سپری پرسی-سپری فابریک

تهران ۱۵ ساعت قبل