به نیاز تهران خوش آمدید

صنعت

تازه های صنعت

فولادvcn200– فولاد حرارتی-فولادvcn-فولاد سختکار

فولادvcn۲۰۰– فولاد حرارتی-فولادvcn-فولاد سختکار

تهران ۱۴ ساعت قبل
فولاد 1730-میلگرد 1730-گرد 1730

فولاد ۱۷۳۰-میلگرد ۱۷۳۰-گرد ۱۷۳۰

تهران ۱۴ ساعت قبل
فولادck45-میلگردck45-فولاد ماشینکار

فولادck۴۵-میلگردck۴۵-فولاد ماشینکار

تهران ۱۴ ساعت قبل
فولاد 2419-میلگرد 2419-فولاد ابزار سردکار 2419-تسمه 2419

فولاد ۲۴۱۹-میلگرد ۲۴۱۹-فولاد ابزار سردکار ۲۴۱۹-تسمه ۲۴۱۹

تهران ۱۴ ساعت قبل
تسمه ماشینکارتسمه نورد-تسمه فابریک-ریز بار آهن

تسمه ماشینکارتسمه نورد-تسمه فابریک-ریز بار آهن

تهران ۱۴ ساعت قبل
فولاد کشتی سازی-فولاد دریایی-فولاد شناور سازی

فولاد کشتی سازی-فولاد دریایی-فولاد شناور سازی

تهران ۱۴ ساعت قبل
فولاد 2436-میلگرد 2436

فولاد ۲۴۳۶-میلگرد ۲۴۳۶

تهران ۱۴ ساعت قبل
فولاد 1221-میلگرد 1221

فولاد ۱۲۲۱-میلگرد ۱۲۲۱

تهران ۱۴ ساعت قبل
فولاد ابزار ۲۳۴۴–فروش فولاد ابزار گرمکار ۱٫۲۳۴۴

فولاد ابزار ۲۳۴۴–فروش فولاد ابزار گرمکار ۱٫۲۳۴۴

تهران ۱۴ ساعت قبل
تسمه ترانس-تسمه ریز بار آهن- تسمه ماشینکار-نورد

تسمه ترانس-تسمه ریز بار آهن- تسمه ماشینکار-نورد

تهران ۱۴ ساعت قبل
فولاد 3207 - میلگرد 3207 -فولاد خشکه هوایی-فولاد تندبر 3207

فولاد ۳۲۰۷ - میلگرد ۳۲۰۷ -فولاد خشکه هوایی-فولاد تندبر ۳۲۰۷

تهران ۱۴ ساعت قبل
فولاد 1545-میلگرد 1545

فولاد ۱۵۴۵-میلگرد ۱۵۴۵

تهران ۱۴ ساعت قبل
1.2080 - spk-فولاد ضدسایش-فولاد ماشینکار

۱.۲۰۸۰ - spk-فولاد ضدسایش-فولاد ماشینکار

تهران ۱۴ ساعت قبل
پروفیل فولادی-پروفیل-فولاد پروفیل-پروفیل ناودانی

پروفیل فولادی-پروفیل-فولاد پروفیل-پروفیل ناودانی

تهران ۱۴ ساعت قبل
فولاد 2601-میلگرد 2601-تسمه 2601

فولاد ۲۶۰۱-میلگرد ۲۶۰۱-تسمه ۲۶۰۱

تهران ۱۴ ساعت قبل
فولاد 2581-میلگرد 2581-فولاد قالبسازی

فولاد ۲۵۸۱-میلگرد ۲۵۸۱-فولاد قالبسازی

تهران ۱۴ ساعت قبل
فولاد هاردکروم-میل کروم-میلگرد هارد کروم -میلگرد ض

فولاد هاردکروم-میل کروم-میلگرد هارد کروم -میلگرد ض

تهران ۱۴ ساعت قبل