به نیاز تهران خوش آمدید

صنعت

تازه های صنعت

فولاد 2080-فولاد ابزار 2080-میلگرد 2080

فولاد ۲۰۸۰-فولاد ابزار ۲۰۸۰-میلگرد ۲۰۸۰

تهران ۱۶ ساعت قبل
فولاد p355nl2-فولاد ماشینکاری – فولاد ساخت مخازن

فولاد p۳۵۵nl۲-فولاد ماشینکاری – فولاد ساخت مخازن

تهران ۱۶ ساعت قبل
لوله سیلندری-لوله صنعتی-لوله سیلندری هیدرولیک

لوله سیلندری-لوله صنعتی-لوله سیلندری هیدرولیک

تهران ۱۶ ساعت قبل
ناودانی – ناودانی فولادی-ناودانی پرسی-ناودانی مشبک

ناودانی – ناودانی فولادی-ناودانی پرسی-ناودانی مشبک

تهران ۱۶ ساعت قبل
مانیسمان-لوله مانیسمان-لوله آتشخوار-لوله بدون درز

مانیسمان-لوله مانیسمان-لوله آتشخوار-لوله بدون درز

تهران ۱۶ ساعت قبل
A283 - ورق A283 - فولاد A283 - فولاد مخزنی - ASTM

A۲۸۳ - ورق A۲۸۳ - فولاد A۲۸۳ - فولاد مخزنی - ASTM

تهران ۱۶ ساعت قبل
فولاد نقره ایی-فولاد 2210- میلگر نقره ایی

فولاد نقره ایی-فولاد ۲۲۱۰- میلگر نقره ایی

تهران ۱۶ ساعت قبل
ورقck45 - میلگردck45 - تسمهck45 - فولادck45

ورقck۴۵ - میلگردck۴۵ - تسمهck۴۵ - فولادck۴۵

تهران ۱۶ ساعت قبل
ورق مخزنی-فولاد مخزنی-فولاد ساخت مخازن تحت فشار

ورق مخزنی-فولاد مخزنی-فولاد ساخت مخازن تحت فشار

تهران ۱۶ ساعت قبل
فولاد 7707-میلگرد 7707-گرد 7707-میلگرد30CrMoV

فولاد ۷۷۰۷-میلگرد ۷۷۰۷-گرد ۷۷۰۷-میلگرد۳۰CrMoV

تهران ۱۶ ساعت قبل
فولاد 6511-میلگرد 6511-تسمه 6511-میلگرد vcn100

فولاد ۶۵۱۱-میلگرد ۶۵۱۱-تسمه ۶۵۱۱-میلگرد vcn۱۰۰

تهران ۱۶ ساعت قبل
vcn150 - vcn200 - vcn - فولاد

vcn۱۵۰ - vcn۲۰۰ - vcn - فولاد

تهران ۱۶ ساعت قبل
فولاد 4130 - فولاد سختکار - گرد 4130-ضد خوردگی

فولاد ۴۱۳۰ - فولاد سختکار - گرد ۴۱۳۰-ضد خوردگی

تهران ۱۶ ساعت قبل
ورق هادروکس - ورق ضد سایش

ورق هادروکس - ورق ضد سایش

تهران ۱۶ ساعت قبل
فولاد 7225 -میلگرد 7225-لوله 7225-ورق 7225

فولاد ۷۲۲۵ -میلگرد ۷۲۲۵-لوله ۷۲۲۵-ورق ۷۲۲۵

تهران ۱۶ ساعت قبل
فولاد 7131-میلگرد 7131-گرد 7131

فولاد ۷۱۳۱-میلگرد ۷۱۳۱-گرد ۷۱۳۱

تهران ۱۶ ساعت قبل
ورق دورستات -Durostat-ورق ضد سایش دورستات

ورق دورستات -Durostat-ورق ضد سایش دورستات

تهران ۱۶ ساعت قبل