به نیاز تهران خوش آمدید
آگهی های ویژه

خدمات آزمایشگاهی

بنر
تازه های خدمات آزمایشگاهی - صنعت

فروش و ارائه انواع سیلیکاژل (رطوبت گیر)بصورت فله و

فروش و ارائه انواع سیلیکاژل (رطوبت گیر)بصورت فله و

تهران ۸ ماه پیش
تولید محلولهای بافر تریس از PH=7.0 تا PH=9.0و تولید بافرهای

تولید محلولهای بافر تریس از PH=۷.۰ تا PH=۹.۰و تولید بافرهای

تهران ۴ هفته پیش
تولید معرف نسلر مخصوص تست آمونیاک و نمکهای آمونیوم

تولید معرف نسلر مخصوص تست آمونیاک و نمکهای آمونیوم

تهران ۴ هفته پیش
ارائه مینراژل(سیلیکاژل معدنی)با قدرت جذب رطوبت

ارائه مینراژل(سیلیکاژل معدنی)با قدرت جذب رطوبت

تهران ۴ هفته پیش
تولید انواع معرفهای آزمایشگاهی،محلولهای استانداردفلزی 1000mg

تولید انواع معرفهای آزمایشگاهی،محلولهای استانداردفلزی ۱۰۰۰mg

تهران ۴ هفته پیش
تولید و توزیع کننده محلول رسوبزدای اسیدی (آنتی اسکلانت-ANTIS

تولید و توزیع کننده محلول رسوبزدای اسیدی (آنتی اسکلانت-ANTIS

تهران ۴ هفته پیش
تولید کننده محلولهای استاندارد هدایت سنجی(کنداکتیویتی) ((CON

تولید کننده محلولهای استاندارد هدایت سنجی(کنداکتیویتی) ((CON

تهران ۴ هفته پیش
حمام اولتراسونیک

حمام اولتراسونیک

تهران ۱۲ ماه پیش
خدمات و پشتیبانی

خدمات و پشتیبانی

تهران ۳۱ ماه پیش

بنر