به نیاز تهران خوش آمدید

صنعت

تازه های صنعت

فولاد کشتی سازی-فولاد شناور سازی-ورق دریایی

فولاد کشتی سازی-فولاد شناور سازی-ورق دریایی

تهران ۱۵ ساعت قبل
لوله St35.8-لوله آتشخوار-لوله آلیاژی-فولاد حرارتی

لوله St۳۵.۸-لوله آتشخوار-لوله آلیاژی-فولاد حرارتی

تهران ۱۵ ساعت قبل
ورق آلومینیوم-میلگرد آلومینیوم-Aluminium

ورق آلومینیوم-میلگرد آلومینیوم-Aluminium

تهران ۱۵ ساعت قبل
فولاد 7035-میلگرد 7035-تسمه 7035-فولاد حرارتی 7035

فولاد ۷۰۳۵-میلگرد ۷۰۳۵-تسمه ۷۰۳۵-فولاد حرارتی ۷۰۳۵

تهران ۱۵ ساعت قبل
ورق p265gh -فولاد p265gh -فولاد ضد زنگ

ورق p۲۶۵gh -فولاد p۲۶۵gh -فولاد ضد زنگ

تهران ۱۵ ساعت قبل
فولاد 7034-تسمه 7034-فولاد 37CR4-میلگرد 37CR4

فولاد ۷۰۳۴-تسمه ۷۰۳۴-فولاد ۳۷CR۴-میلگرد ۳۷CR۴

تهران ۱۵ ساعت قبل
فولاد 7131-میلگرد 7131-گرد 7131

فولاد ۷۱۳۱-میلگرد ۷۱۳۱-گرد ۷۱۳۱

تهران ۱۵ ساعت قبل
میلگرد 2344DSs اوکراین-میلگرد گرمکار اوکراین

میلگرد ۲۳۴۴DSs اوکراین-میلگرد گرمکار اوکراین

تهران ۱۵ ساعت قبل
میلگرد vcn100-فولاد vcn100-تسمه vcn100

میلگرد vcn۱۰۰-فولاد vcn۱۰۰-تسمه vcn۱۰۰

تهران ۱۵ ساعت قبل
مونل - آلیاژ مونل -Monel-آلیاژ ضد اسید و ضد خوردگی

مونل - آلیاژ مونل -Monel-آلیاژ ضد اسید و ضد خوردگی

تهران ۱۵ ساعت قبل
فولاد 2344-فولاد H13-فولاد ابزار 2344-فولاد گرمکار

فولاد ۲۳۴۴-فولاد H۱۳-فولاد ابزار ۲۳۴۴-فولاد گرمکار

تهران ۱۵ ساعت قبل
ورق دریایی-فولاد دریایی

ورق دریایی-فولاد دریایی

تهران ۱۵ ساعت قبل
تسمه فولادی-تسمه-تسمه فابریک-تسمه پرسی-تسمه استیل

تسمه فولادی-تسمه-تسمه فابریک-تسمه پرسی-تسمه استیل

تهران ۱۵ ساعت قبل
فولاد ماشین سازی-فولاد خودروسازی

فولاد ماشین سازی-فولاد خودروسازی

تهران ۱۵ ساعت قبل
فولاد کربنی-فولاد کم آلیاژ-فولاد آلیاژی

فولاد کربنی-فولاد کم آلیاژ-فولاد آلیاژی

تهران ۱۵ ساعت قبل
هستلوی-ورق هستلوی-لوله هستلوی-تسمه هستلویhastelloy

هستلوی-ورق هستلوی-لوله هستلوی-تسمه هستلویhastelloy

تهران ۱۵ ساعت قبل
نیکل - فولاد ضد زنگ-فولاد چکش خوار-فولاد ضد خوردگی

نیکل - فولاد ضد زنگ-فولاد چکش خوار-فولاد ضد خوردگی

تهران ۱۵ ساعت قبل